Đội ngũ lãnh đạo

Đội Ngũ Lãnh Đạo OEG

Mr. Đỗ Bình Dương

Chairman
Mr. Cao Minh Trí

BOD
Mr. Đào Quang Hưng

BOD
Mr. Đoàn Hải Minh

BOD
Mr. Bùi Anh Tuấn

BOD & CEO
Ocean entertainment group
Joint stock company
Liên hệ
Địa chỉ: Số 131 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Phone: 02466565025
Email: bd@oeg.vn
OEG VN., JSC
Tournament operation
Talent
Esports
Venue
Kết nối với chúng tôi
© 2022 Ocean Entertainment Group